Acties

Mantelzorgers in het Zonnetje

Nederland telt 4 miljoen mantelzorgers, allemaal mensen die langdurig en onbetaald de zorg voor een naaste op zich nemen. Door hun inzet kan professionele hulp vaak worden uitgesteld. Dit werkt weer kostenbesparend in de medische zorg. Mantelzorgers zijn dus belangrijk in ons zorgstelsel en onze maatschappij!

Op de Dag van de Mantelzorglees meer